Folklórna skupina Lubená
Podporte nás


Darujte 2 % z Vaších daní na podporu Fsk Lubena
Ďakujeme


Podrobnejšie informácie ako vyplniť daňové priznanie nájdete aj na www.rozhodni.sk

Údaje pre daňové priznanie

LUBENÁ
Združenie pre výskum, ochranu, propagáciu a šírenie tradičnej a ľudovej kultúry Poluvsie
IČO: 00629065
Poluvsie , 972 16
IBAN: SK 27 1111 000000 6606030009
BIC: UNCRSKBX

Lehoty na poukázanie podielu zo zaplatenej dane:Pozor zmena

Vyhlásenie o poukázaní podielu 2 % zaplatenej dane z príjmov ( spolu s Potvrdením o zaplatení dane ) je potrebné podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Napr .: Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, vyhlásenie spolu s potvrdením od zamestnávateľa je potrebné podať do 30. septembra 2020


15.1.2020 - Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2020

15.2.2020 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2020 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2020 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2020 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.04.2020 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Na stiahnutie

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Výpis z registrácie združenia
Lehoty na poukázanie podielu
Späť