Folklórna skupina Lubená
Či Vás je veľa vo svete

1. Janko mľináre
    Popred naše vráta
2. Každí večer do dvora
    Červenuo jabĺčko
3. Z druhej strani hája
    Nášmu pánu vo dvore
    Paňe náš, paňe náš
4. Vo dvore hnoj
    Orau bi som, aj siau bi som
5. Ach mamička frajeri mi idú
    Za sklom, za dubom
6. Čože je to za zeľenú trávu
    Ňič sa vi paňenky ňestarajte
7. Svadobné "rosové" piesne
8. Potrestau ma milí Pán Boh
9.   Amerika mesto
      Argenťína zem široká
10. Už jeseň iďe
11. U mojej mamički
      Mamuľienka moja
12. Zaviau vetor
13. Jaj, Bože muoj, Bože muoj
      Milí, milí, čo si prišiou
14. Keď som u stuďienki
      Straťela som zrkadlo
15. V šírom poľi ľiešťina
      Preľeteu sokol
16. Marš hrajú, bubnujú
17. Keď je šuhaj dvacať rokov starí
      Na seňe spala
18. V tej Prievidzi na raďe


Naše druhé CD vydane v roku 2008.

Späť